Eğitim
Giriş Tarihi : 26-05-2021 18:32   Güncelleme : 26-05-2021 18:32

“II. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi: Ege Bölgesi Mimari ve Kültürel Değerleri” kongresi başladı

“II

“II. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi: Ege Bölgesi Mimari ve Kültürel Değerleri” kongresi başladı

“II. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi” Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle çevrim içi (online) başladı. Kongrede, Ege Bölgesi mimari ve kültürel değerleri ana temasıyla, ana konusunu turizm disiplini ve turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan kültürel ve mimari eserler başlıkları altında bildiri sunumları gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılış oturumunda Kongre Başkanı ve Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuray Türker kongreye ikinci kez ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek konuşmasına başladı. Prof. Dr. Türker konuşmasında “Kongrenin temel amacı, turizm destinasyonlarının en temel çekiciliklerinden biri olan mimari eserler, turizm için ya da turizm sektörü tarafından inşaa edilen mimari yapılar, turizm mimarlık ve kültürel miras arasındaki ilişki ile bu ilişkinin önemini ortaya koymaktır. Üç gün sürecek olan kongrede toplam da 87 bildiri sunulacak.” dedi. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.

Aslı Güneş Gölbey açılış konuşmasında şunları söyledi. “Kongre sürecinde turizm, kültürel miras, mimarlık konularında çalışmalar yapan birçok katılımcıyla bir araya geleceğiz. Çalışmalar bizleri aydınlatacak ve yeni yollar gösterecek. Ege Bölgesi, mimari ve kültürel değerleri bağlamında önemli bilgileri bizlere sunacaklar. Doğal ve kültürel değerlere sahip çıkmak, geçmişi anlamak geleceği planlamak açısından çok büyük bir önem arz etmektedir.”

“Coğrafyamız, kültürel miras olgusu açısından çok önemli bir yere sahip”

Kongre Onur Kurulu Üyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Suat Uğur açılış konuşmasında Türkiye’nin gerek kültür turizmi gerekse deniz turizmi açısından önemli coğrafi imkanlara sahip bir konumda olduğunu belirtti. Prof. Dr. Uğur sözlerinin devamında “Turizm faaliyetlerinin ana konusunun oluşturulmasında şüphesiz kültür ve kültürel mirasın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Coğrafyamız, binlerce yıllık geçmişe sahip olması nedeniyle kültürel miras olgusu açısından çok önemli bir yere sahiptir. Turizm, mimarlıkla beraber değerlendirildiğinde bu kongrenin temasının daha iyi anlaşılacağına inanıyoruz.

Dr. Hakan Doygun konuşmasında “Değerli konuklar bilindiği gibi turizm; ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesine bağlı olarak dünya genelinde giderek yaygınlaşan ve insanın yaşadığı çevrenin dışında bunu da tanıma isteğinin bir yansıması olarak kültürel sosyal ve ekonomik boyutlara sahip bir faaliyet türüdür. Günümüzde gastronomi, tarihi, sağlık, inanç, kültür ve tarih gibi birçok farklı alanda ihtisaslaşmış olan turizm sektörü dünyanın bütün şehirleri ve ülkeleri tarafından önemsenmektedir. Bu yönde büyük yatırımlar söz konusu olmakta ve turist olarak tanımladığımız bireyler veya topluluklar da giderek daha seçici davranış sergilemektedirler. Sektörde yaşanan bu söz konusu gelişmeler turizm alanında daha etkin olmayı sağlayacak güçlü yönlerini araştırılarak ortaya konulması çabalarında teşvik etmektedir. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz kongre, turizm alanında dünya genelinde kaydedilen bu bahsedilen ilerlemelere koşup bir şekilde ülkemizde ve özellikle de Ege bölgesi özelinde mimari ve kültürel değerlerin turizm perspektifi içinde ilerlemesini ve böylece ülkemiz ile Ege bölgesini güçlü yönlerinin bilimsel bakış açısıyla ortaya konulmasına hedeflemektedir.Yüzyılın iki yükselen trendi: Doğa ve çevre”

Kongre Onur Kurulu Üyesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan programın açılış konuşmasında “Kültürel miras, geçmiş kuşaklardan günümüze gelen ve korunarak gelecek nesillere yararına olacak şekilde aktarılan evrensel değerlere sahip tarihi kıymetlerdir. Konuya turizm açısından bakıldığında uzmanlar 21. yüzyılda turizm de iki yükselen değer olacağını ısrarla vurgulamaktadır. Bunlar doğa ve çevre. Doğal kaynaklar tüm dünyada azalmakta Küresel ısınmanın da etkisi ile tahrip edilmekte ve buna karşın kültürel bir ikimize giderek artmaktadır. Kültürel birikimin giderek artmasında medyanın, sosyal medyanın, dijitalleşme gibi etkenlerin de önemi büyüktür. Pandemi döneminde dahi sanal turlar, sanal müze ziyaretlerinde görülen artış dijitalleşme kültür ve turizm üçgeninin çarpıcı bir örneğini ortaya koymaktadır. Ülkemiz kültürel miras açısından oldukça zengindir. Dünyanın en eski kültür yapı topluluğu Göbeklitepe bu topraklarda doğmuştur. Biz bu kongrenin ana temasını bu sefer Ege bölgesi kültürel miras değerleri olarak belirledik.

Dr. Refik Polat programın açılış konuşmasında şunları söyledi: “Kongrenin ana konusunu turizm ve mimarlık disiplini arasındaki karşılıklı ilişkiler, turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan mimari eserleri ile kültürel miras oluşturuyor. Disiplinlerarası pek çok katılımcının yer aldığı konferansımızın turizm kültürel miras ve mimarlık ilişkisini pekiştirmeyi, ele alınan konuların ortak bir paydada tartışmayı ve bilgi paylaşımını yapmayı amaçlamıştır. Tabi kongremizin çıkış noktasını oluşturan Safranbolu bin 360 somut kültürel mirasa ev sahipliği yapan UNESCO dünya mirası şehridir. Kültürel mirası korumada oldukça başarılı olan Safranbolu yılda ortalama 1 buçuk milyon turistin ziyaret ettiği bir kültür turizm destinasyonudur. Bu bağlamda Safranbolu; konferansımıza konu olan turizm, kültürel, miras, planlama, koruma, kimlik, marka, İmaj ve mimarlık ilişkilerini tartışılması için ideal bir imkân yaratmaktadır. Üniversitemiz tarafından başlatılan, ülkemizin bilim yuvası farklı üniversitelerinin katkılarıyla zenginleşen bu konferansın gelecekte de devam etmesini konferansınızın başarılı geçmesini temenni ediyorum.Önümüzdeki yıllarda bu kongrenin yüz yüze yapılmasını temenni ediyorum.”

Kongre üç gün boyunca Ege Bölgesi mimari ve kültürel değerleri ana teması bağlamında 87 bildiri sunumuyla çevrim içi olarak devam edecek.

 

.